Dnes je Utorok, 14. August 2018

Obec na facebooku

Komunálne voľby 2018 - zverejnenie počtu obyvateľov obce k 10.07.2018

7. augusta 2018 o 09:22, Ing. Eva Hanusová
pdf
zverejnenie počtu obyvateľov obce.pdf
Stiahnuť ⇓ | Veľkosť: 366.84 kB

Podobné články:

Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o počte poslancov v jednom volebnom obvode
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 17.08.2018 - František Hermanský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 23.08.2018 - Bronislava Královičová
VEREJNÁ VYHLÁŚKA - zmena stavby pred dokončením , DevelOP, Vinohrady nad Váhom
Informácie pre voliča
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - do 13.7.2018 - Ivan Šipkovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 9.7.2018 - Peter Lukáč
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 15.6.2018 do odvolania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - zmena stavby pred dokončením , DevelOP, s.r.o. Vinohrady nad Váhom 569
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 28.6.2018 - Ľubomír Adámek
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie, oporné múry, B. Bokora
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 12.6.2018- Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 5.6.2018 - Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 14.05.2018 - Štefan Petráš
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 7.5.2018 -Stanislava Šipkovská
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 7.5.2018 - Štefan Petráš
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 03.05.2018 - Štefan Petráš
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o zahájení územn. konania so stavebných , B. Bokora, oporný múr
Dotazníkový prieskum - Komunitný plán sociálnych služieb
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte -do 23.04.2018 - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 30.03. 2018 - Július Čerči
Zverejnenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ ,manž. Lobodášoví
Zverejnenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ ,manž. Bosí
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 27.03.2018 - Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 26.3.2018 - Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 15.3.2018 - František Kafka
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 12.3.2018 - Miroslav Rumanovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 12.3. 2018 Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 05.03.2018 - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 28.02.2018 - Peter Královič
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - výzva/oznámenie o vstupe
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - dodatočné stavebné povolenie a návrh na kolaudáciu J. Vjatrák
Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
Zverejnenie ponuky na predaj poľnohospodárskej pôdy, parc. č. 4143, Hano P.
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 15.01.2018 - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 15.01.2018 - František Kafka
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 05.01.2018 - Štefan Petráš
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 02.01.2018 - Ľubomír Adámek
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - začatie konania na dodatočné stavebné povolenie a návrh na kolaudáciu J. Vjatrák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 21.12.2017 - Peter Královič
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Iveta Ščasná, Viktória Potmešilová, Veronika Potmešilová, Maroš Šušla
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 15.12.2017 - Peter Lukáč
VEREJNÁ VYHLÁŠKA -"Novostavba chodníka na Hlavnej ulici v obci Vinohrady nad Váhom" zmena stavby pred dokončením
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 4.12.2017 - Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 1.12.2017- Ivan Šipkovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 23.11.2017 - Štefan Petráš
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 13.11.2017 - Miroslav Rumanovský
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce - osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce - osobitný zreteľ
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 10.11.2017 - Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 9.11.2017 - Patrik Lipták
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 2.11.2017- Renáta Kráľovičová
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie, Develop
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie, Develop
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4.11.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 04.11. 2017
Zverejnenie zámeru prenajať časť budovy bývalé Kaderníctvo - osobitný zreteľ
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 13.10.2017 - Peter Lukáč
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie, rekreačný dom, Peter Berec, parc. č. 813/60, 860/25
Voľby do VÚC sa konajú 4.11.2017
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 12.9.2017 - Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky na Obecnom úrade Vinohrady nad Váhom do 12.9.2017 - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 04.09.2017- Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 04.09.2017- Stanislava Šipkovská
Nový článok
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 04.09.2017- Ľubomír Adámek
Nový článok
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte do 04.09.2017 - Ľubomír Adámek
Nový článok
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie , rekreačný dom, parcela č. 813/67, Kristián Kečkéš a manž.
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 14.08.2017- Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade do 08.08.2017 - Ľubomír Adámek
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, B. Bokora
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania, rekreačný dom, parc. č. 813/4
Voľby do orgánov samosprávnych krajov . Informácie pre voliča
VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania- rekreač. dom - Kečkéš
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Patrik Lipták
Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 30.05.2017 do odvolania
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Bronislava Kráľovičová
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - osobitný zreteľ
Oznámenie o uložení listovej zásielky na Obecnom úrade vo Vinohradoch nad Váhom - Ľubomír Adámek
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa materskej školy
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - Ondrej Pavlovič, Vinohrady nad Váhom
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Královič
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania, rod. dom, O. Pavlovič, Vinohrady nad Váhom
Oznámenie o zrušení prechodného pobytu - Andrej Orich
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Bc. Martin Ilavský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - František Kafka
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Július Čerči
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Martin Franta
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Patrik Ambruš
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie -rodinný dom, M&Tech elektro s.r.o.,
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Štefan Petráš
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania, rod. dom M&JTech elektro, s.r.o. Vinohrady nad Váhom 720
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - rekreačný dom, Ing. Ľ. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Július Čerči
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - dodatočné stavebné povolenie - rod. dom, R. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - František Kafka
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania - rod. dom, Ing.Ľ. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na Obecnom úrade Vinohrady nad Váhom - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Ľubomír Adámek
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - rod. dom, M. Štafa
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho rokovania - rod. dom, R. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Ivan Šipkovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Lukáč
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania - rod. dom, M.Štafa
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - návrh na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby - ČS Šúrovce, výmena technológie a rekonštrukcia výtlačného potrubia DN 400
Zverejnenie zámeru zámeny pozemku - osobitný zreteľ
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením Rekonštrukcia Materskej školy Vinohrady nad Váhom
Rozhodnutie Okresného úradu v Galante - "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom -Zmeny a doplnky č. 04/2015"
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "IBV Vinohrady nad Váhom - Lokalita 6" - urbanistická štúdia
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.04/2015
Nový článok
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné konanie - výstavba chodníka
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné konanie - rod. dom, J. Bartoš
Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie 4/2005 - 21.01.2016 o 17,00 hod v MOS
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinohrady nad Váhom na roky 2015 - 2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí kolaudačného konania - ČS Šúrovce, výtlačné potrubie
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štefan Petráš
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Zverejnenie ponuky na predaj poľnohospodárskej pôdy - II. kolo
Cestovné poriadky - NÁVRHY do 15.10.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kráľovičová Bronislava a Renáta , Kráľovič Matej a Peter
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Patrik Lipták
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Viktor Lorinc
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie, Rodinný dom- Ing. Martin Faktor
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Dodatočné stavebné povolenie - L. Godáň ,
VERJNÁ VYHLÁŠKA - Odvolanie voči rozhodnutiu - výzva podľa § 56 správneho poriadku
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - vyhlásenie
Vyhlásenie výberového konania - voľba hlavného kontrolóra
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Peter Královič
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania - rod. dom, M. Faktor
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom
Výzva na predkladanie návrhov na zmeny a dodatky Územného plánu Obce Vinohrady nad Váhom
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania - rod. dom, L. Godáň
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Stanislava a Ivan Šipkovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky Viktor Lörinc
Návrh PHSR obce Vinohrady nad Váhom na nové programovacie obdobie do roku 2020
Nový článok
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie, Rodinný dom-rekonštrukcia, D.Fridrich a manž. Zuzana
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Iveta Šušlová
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky Viktor Lörinc
Zverejnenie zámeru predať cenné papiere - akcie v Prima banke Slovensko, a.s.
Odpočet stavu elektrickej energie do 30.1. 2015 v našej obci.
Odvolanie mimoriadnej situácie - 26.1. 2015 o 12.00 hod
Na území okresu Galanta je vyhlásená mimoriadna situácia od 24.1.2015 od 18.00 hod
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Ľ. Adámek
Zrušenie verejno obchodnej súťaže
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - zmena účastníka nájomnej zmluvy - osobitný zreteľ
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Vinohradoch nad Váhom 15.novembra 2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom 15.novembra 2014
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - J. Čerči, Ľ. Adámek
Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce
Odvolanie mimoriadnej situácie - 16.9. 2014 o 20.00 hod
Mimoriadna situácia - vyhlásená 12.9.2014
Odvolanie mimoriadnej situácie - 11.9. 2014 o 15.00 hod
Mimoriadna situácia - vyhlásená 9.9.2014
Zverejnenie zámeru predať majetok obce - osobitný zreteľ
Územné rozhodnutie - "Novostavba chodníka na Hlavnej ulici v obci Vinohrady nad Váhom"
Nový článok
Nový článok
Oznámenie o uložení listovej zásielky - V. Lorinc
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.3/2014
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru prenajať pozemok obce
Nový článok
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce
Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 03/2013"
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja - aktualizácia
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja - aktualizácia
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Rozhodnutie Obvodného úradu Galanta
Obvodný lesný úrad v Nitre - Oznámenie, výzva na predloženie pripomienok
Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 02/2013"
Nový článok
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov 17. 7. 2012
Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere a upustenie od ústneho konania
Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase letných poľnohospodárskych prác
Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho prerokovania - verejná vyhláška , "Vodné dielo Sereď - Hlohovec"
Nový článok
Oznámenie o odvolaní mimoriadnej situácie
Zákaz kladenia ohňov - rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Stavebná uzávera - rozhodnutie
Rozhodnutie o prerušení konania a odkázanie na súd - verejná vyhláška
Nový článok
Nový článok
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - verejná vyhláška
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
Upovedomenie o podanom odvolaní a pozvánka na ústne konanie - verejná vyhláška
Upovedomenie o podanom odvolaní a pozvánka na ústne konanie - verejná vyhláška
Rozhodnutie Krajského stavebného úradu Trnava - verejná vyhláška
Stavebná uzávera - rozhodnutie
Pomoc armády SR
Oznámenie - VV - Stavebná uzávera

Obec na mape

GPS súradnice:
N48.307515
E17.76388

Starostka obce

Ing. Eva Hanusová
031/789 9253
Viac informácií...

Jazyk stránky